Kære elever, 

På grund af regeringens ønske om at begrænse smitten med Corona Virus er FGU Lolland-Falster lukket, indtil videre til og med d. 13. april 2020, men sandsynligvis længere – hold dig orienteret på vores hjemmeside.

Det betyder at vi skal have en anden hverdag sammen end vi plejer. Men vi skal have en hverdag. I går stadig i skole. Det er vigtigt at holde fast i.  

En ny hverdag 
I kan forvente at I alle bliver kontaktet af en underviser eller vejleder jævnligt. De vil spørge til hvordan du har det og vil hjælpe dig med at nå de faglige mål, som du har sat dig.  

Din underviser eller din vejleder kan vælge at kontakte dig via telefon, SMS, mail eller hvad I har aftalt sammen. Du er også velkommen til at kontakte dine undervisere – se en telefonliste på dette link.

Vær opmærksom på at hvis din underviser bliver syg i perioden, vil en anden kontakte dig.  

I perioden under nedlukningen vil du have mulighed for at arbejde med dine fag. Dine undervisere vil løbende stille opgaver til dig. Hvis du er i tvivl om hvordan opgaven løses skal du kontakte den underviser der har stillet den, dette inden for skolens normale åbningstid. 

Nedenfor finder du 3 videoer, hvor du kan se, hvordan du bruger fjernundervisning og Teams:

Hold øje med hjemmesiden, hvor vi løbende vil skrive nyt.  

Lån af elev-pc 
Hvis du skal til eksamen i et alment fag til sommer, er der mulighed for at låne en elev-pc med hjem i COVID-19-perioden. Du skal aftale nærmere med din lærer. 

Forudsætningen er, at du kvitterer for lånet, og at du selv kan koble den på nettet hjemme.