Forberedende Grunduddannelse på Lolland-Falster

FGU Lolland-Falsters undervisningstilbud i 2020 er baseret på

 • Lov om forberedende grunduddannelse
 • Undervisningsministeriets bekendtgørelser, læreplaner og fagbilag m.v.
 • FGU Lolland-Falsters bestyrelses beslutninger

FGU Lolland-Falster optager elever, der

 • Er under 25 år
 • Ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse
 • Ønsker at kvalificere sig til optagelse på en erhvervsuddannelse, på 2-årigt HF eller andre gymnasiale ungdomsuddannelser
 • Ønsker et kvalificeret fundament for at opnå ufaglært beskæftigelse jf. uddannelsesplanen
 • Af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er målgruppevurderet til FGU

FGU Lolland-Falsters undervisningstilbud omfatter i 2020 følgende spor:

 • Almen grunduddannelse (AGU)
 • Produktionsgrunduddannelse (PGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Der er uddannelsesstart på sporene i januar og august. Hvis en elev begynder på andre tidspunkter, optages eleven på

 • Basis

indtil næste ordinære uddannelsesstart.

Elevens undervisning på FGU er styret af forløbsplanen. Der er jævnlig opfølgning på udbyttet af undervisningen i forhold til forløbsplanen.

FGU-undervisningen er tilrettelagt på fuld tid med en samlet varighed på max 2 år og eleverne modtager skoleydelse.

Tilbage til indholdsfortegnelsen