AGU – almene fag

På AGU er uddannelsen primært forbundet med almene fag, der i videst mulige omfang tilrettelægges praksisbaseret. Der lægges vægt på, at eleverne udvikler evner og muligheder for overgang til en erhvervsuddannelse eller gymnasial ungdomsuddannelse.

Der undervises i en række almindelige skolefag og i fag, der er særlige for FGU. Eleverne forventes at afslutte undervisningen på min. G-niveau – og gerne højere.

Der vil endvidere være mulighed for praktikforløb (2 14-dages perioder hvert halve år) og kombinationsforløb. Dette gælder både forløb på erhvervsskoler, gymnasiale uddannelser og AMU-kurser.

Kombinationsforløb må max udgøre 5 uger af det samlede forløb – i særlige tilfælde op til 10 uger.

AGU udbydes i Maribo, Nakskov og Nykøbing.

Tilbage til indholdsfortegnelsen