PGU – de faglige temaer

På PGU er uddannelsen primært forbundet med praktisk arbejde, værkstedsundervisning, opgaveløsning med henblik på produktion og erhvervstræning i virksomheder (praktik). Undervisningens indhold er praktisk arbejde, der integreres med almene fag; det praktiske arbejde vil over uddannelsesforløbet have et omfang på 2/3 og teorien på 1/3.

Der vil endvidere være mulighed for praktikforløb (2 14-dages perioder hvert halve år) og kombinationsforløb. Dette gælder både forløb på erhvervsskoler, gymnasiale uddannelser og AMU-kurser. Kombinationsforløb må max udgøre 5 uger af det samlede forløb – i særlige tilfælde op til 10 uger.

PGU-undervisningen er tilrettelagt indenfor en række faglige temaer, som du kan læse mere om i den efterfølgende oversigt.

Tilbage til indholdsfortegnelsen