Byg, bolig og anlæg

Det faglige tema udbydes i Nakskov og Nykøbing.

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til bygge- og anlægsfagene samt maritime håndværksfag.

Skolernes snedker- og tømrerværksteder er eksemplariske inden for det faglige tema med fremstilling, produktion og service inden for det maritime område, byggeri, anlæg, ejendomsservice og dertil beslægtede fagområder.

Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer med reel produktion, service- og anlægsopgaver, til områderne hørende arbejdsopgaver og kundekontakt med henblik på produktion, afsætning af varer og service- og tjenesteydelser.

Tilbage til indholdsfortegnelsen