Omsorg og sundhed

Det faglige tema udbydes i Maribo, Nakskov og Nykøbing

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik. Der arbejdes med omsorgs- og sundhedsaktiviteter for relevante målgrupper (børn/unge/ældre). Der arbejdes eksemplarisk med afgrænsede områder indenfor ældreområdet og børneområdet så autentisk som muligt.

Undervisningen kendetegnes ved en blanding af autentisk interaktion med målgruppen og tilegnelse af baggrundsviden/teori.

Centrale elementer i det faglige tema er:

  • omsorgsrollen
  • sundhed og sundhedsfremme
  • psykologi og pædagogik
  • kommunikation
  • observation og refleksion
  • hygiejne
  • arbejdsmiljø

Tilbage til indholdsfortegnelsen