Andre faglige temaer

FGU-loven oplister en række faglige temaer, der aktuelt ikke udbydes på FGU Lolland-Falster. Bestyrelsen kan beslutte, at der oprettes et fagligt tema, hvis der viser sig tilstrækkelig søgning.

Miljø og genbrug

Det faglige tema vil omfatte elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til miljø og genbrug.

Der vil blive arbejdet med et eksemplarisk afgrænset fagligt område inden for det faglige tema med fremstilling og produktion til forskellige forbrugergrupper eller kunder, hvor miljø og genbrug samt bæredygtighed er det centrale emne.

Undervisningen vil være kendetegnet ved arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter med reel produktion af varer med afsætning som mål og med anvendelse af det for fagområdet karakteristiske arbejdstøj og værktøj, udstyr og materialer.

Handel og kundeservice

Det faglige tema vil omfatte elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til kontor, handel og kundeservice.

Der vil blive arbejdet med et afgrænset fagligt område inden for det faglige tema med salg og videresalg af varer og serviceydelser til forskellige forbrugergrupper eller kunder, herunder administrative opgaver, samt vejledning og betjening af kunder.

Undervisningen vil være kendetegnet ved arbejde i autentiske faciliteter, projekter, events eller i virksomheder, med reel afsætning af varer og tjenesteydelser som mål.

Jordbrug, skovbrug og fiskeri

Det faglige tema vil omfatte elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til jordbrug, skovbrug og fiskeri.

Der vil blive arbejdet med et eksemplarisk afgrænset fagligt område inden for det faglige tema med produktion/ tjenesteydelser, kvalitetsforståelse, afsætning, branchekendskab og sikkerhed samt vejledning i biologiske og økologiske sammenhænge.

Undervisningen vil være praksisrettet og tilrettelægges med udgangspunkt i reel produktion af varer eller tjenesteydelser med henblik på afsætning og på elevernes varetagelse af jobfunktioner inden for det faglige tema.

Turisme, kultur og fritid

Det faglige tema vil omfatte elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til event, oplevelse, entreprenørskab, kunst og kultur.

Der vil blive arbejdet med et eksemplarisk bredt fagligt område inden for det faglige tema med kreative processer, opbygning, pleje og udvidelse af netværk og med kulturproduktionens forskellige elementer: idégenerering, research, planlægning, markedsføring/PR, produktion, afvikling, servicering og nedlukning/evaluering.

Undervisningen vil være kendetegnet ved arbejde i autentiske miljøer og faciliteter med produktion af kultur, serviceydelser, oplevelser og varer – og med anvendelse af det for fagområdet karakteristiske arbejdstøj, værktøj, redskaber og udstyr.

Tilbage til indholdsfortegnelsen