EGU – faglige temaer og praktik

EGU udbydes i Maribo, Nakskov og Nykøbing

Forløbet består dels af virksomhedspraktik og dels skoleforløb, hvor eleven deltager i undervisning, der er relevant for praktikforløbet. Skoleforløbene indeholder f.eks. AMU-kurser, kombinationsforløb på erhvervsskoler, dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære).

Eleven vælger EGU inden for et af de 12 faglige temaer på PGU. Med udgangspunkt i dette og elevens interesser, hjælper FGU eleven med at finde en praktikplads.

Tilbage til indholdsfortegnelsen