Basis

Basis udbydes i Maribo, Nakskov og Nykøbing

Hvis man starter på FGU på andre tidspunkter end i januar og august, bliver man optaget på Basis. Nye elever på basisholdet begynder som udgangspunkt om mandagen.

FGU-uddannelsen vil derfor for de fleste blive indledt på basis, som introducerer til de tre uddannelsesspor (AGU, PGU, EGU). Da der er løbende optag på basis, vil elevtallet over semesteret være stigende.

Undervisningen på Basis vil være projektorganiseret med dansk og matematik som vigtige elementer – og også indeholde praktiske og produktionsmæssige forløb, der afspejler de muligheder, der er til stede på det enkelte uddannelsessted. Se mere under afdelingernes tilbud.

Eleverne introduceres gennem de valgte projekter til dele af den undervisning, der finder sted på AGU og de faglige temaer på PGU.

Der arbejdes med 2-3 projekter i et semester.

Der vil endvidere være mulighed for praktikforløb (2 14-dages perioder hvert halve år).

Tilbage til indholdsfortegnelsen