Afsøgningsforløb

Elever, hvor det er usikkert, om FGU er et relevant uddannelsestilbud, kan tilbydes afsøgningsforløb.

Et afsøgningsforløb varer op til 2 uger.

Under afsøgningsforløbet præsenteres eleven for undervisningssituationer på AGU og de faglige temaer på PGU.

Afsøgningsforløb afvikles som individuelle forløb med udgangspunkt i den unges interesser og ønsker og vil omfatte intern praktik i de lokale undervisningstilbud. Eleven vil således indgå i den daglige undervisning.

Tilbage til indholdsfortegnelsen