PGU i Nakskov

De Faglige temaer

På alle vores faglige temaer arbejder vi helhedsorienteret på værksteder, hvor dansk, matematik og PASE i stort omfang integreres i de faglige opgaver således, at der er spændende og sjovt at deltage i.

Alle PGU-elever har desuden mulighed for at vælge engelsk og/eller naturfag, mens de følger et fagligt tema.

PGU – Mad og Ernæring

Som elev i skolens køkken vil du opleve en travl hverdag, hvor vi laver sund og spændende mad til skolens elever og ansatte.

Eleverne på Mad og Ernæring vil tilegne sig kompetencer indenfor:

Vi arbejder i hverdagen sammen med PGU sporet Omsorg og Sundhed med tværfaglige projekter.

PGU – Omsorg og Sundhed 

Det faglige tema Omsorg og Sundhed i Nakskov er for dig som gerne vil arbejde indenfor området omsorg og sundhed eller det pædagogiske område. 

I hverdagen arbejder vi praksisnært med både teori og praksis inden for områder som: 

 • Pædagogik 
 • Kommunikation 
 • Omsorg og Sundhed 
 • Idræt, Leg og Bevægelse 

På det faglige tema indgår også frivilligt arbejde i samarbejde med børne- og ældreområdet.

Vi samarbejder med PGU sporet Mad og Ernæring om tværfaglige projekter som bl.a. Sundhed, Bevægelse og Ernæring. 

PGU – Byg, Bolig og Anlæg  

På det faglige tema Byg, Bolig og Anlæg i Nakskov lægges der vægt på tømrer praksisnær undervisning. Målet er at forberede eleven på det videre forløb (Grundforløb 1 og 2) dvs. at eleven får kendskab til fagudtryk, værktøj og materialer, der benyttes inden for tømrerfaget. 

På Byg, Bolig og Anlæg lægger vi vægt på, at forberede eleven på ”kulturen” i et tømrer-/håndværksfirma. Det kan være jargon på arbejdspladsen, ryge/alkoholpolitik, skrivning af ”dagsedler” m.m.

Vi arbejder blandt andet med:

 • Materialelære
 • Materialeberegning.
 • Materialekendskab (træsorter, byggematerialer, søm/skruer m.m.)
 • Kendskab til tegneprogram (SketchUp)
 • Sikkerhed.

PGU – Industri

På det faglige tema Industri, kan du tilegne dig forskellige færdigheder indenfor især smedefaget.

Industri indeholder bl.a. arbejde ved metaldrejebænk og bore-, skære-, svejse- og bukke opgaver.

Vi arbejder med konkrete opgaver, hvor der indgår:

 • Materialeberegning
 • Tegningslæsning
 • Materialelære
 • Sikkerhed

Der udbydes kursus i § 17, dvs. det lovpligtige sikkerhedskursus.  

Tilbage til oversigten