Basis i Nykøbing

Formålet med basis er:

 • At eleven bliver afklaret i forhold til fremtidig uddannelse og beskæftigelse.
 • At eleven opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, så eleven kan fortsætte på et af FGUs spor eller direkte i uddannelse eller job.
 • At hjælpe eleven med at oparbejde motivation for at tage ansvar for eget liv.
 • At eleven arbejder med grundlæggende kompetencer som mødestabilitet, kommunikation og samarbejde.

De opgaver eleven stilles overfor afspejler den enkeltes behov og færdigheder.

Vi afholder individuelle samtaler 1 gang om måneden, hvor vi tager udgangspunkt i elevens forløbsplan og generelle situation.

Start hver mandag

Første dag er der velkomst og introduktion, herunder:

 • Hvad er FGU?
 • Muligheder, fag, bånd, valgfag, madordning, skoleydelse, fravær mm.
 • Fremtidsdrømmen.
 • ”Mit liv om 5 år”. Mine ønsker og mål… Uddannelse, job, familie, bolig osv.

Tilbud i Basis

Basis indeholder både praktiske opgaver, almen-dannende aktiviteter og undervisning i almene fag.

I foråret 2020 gennemføres 2 projekter, der er styrende for det samlede undervisningstilbud

 • Naturprojekt – fuglehuse
 • Cykelprojekt – istandsættelse af cykel

Praktiske opgaver

De praktiske opgaver er knyttet til de 2 projekter:

 • Der bygges fuglehuse til forskellige arters behov med efterfølgende ophængning i relevante biotoper
 • Der istandsættes en cykel til elevens eget brug

Almen-dannende aktiviteter, f.eks.

 • Reflektere over eget liv og egne handlinger.
 • Hvordan er man borger i vores samfund?
 • Mad, drikke, tid til ro og fordybelse
 • Mødestabilitet og møde til tiden
 • Budget. Husleje, lys, varme, forsikringer, telefon, internet…
 • Vigtigheden af at være en del af et fællesskab

PASE

Der undervises i PASE, som betyder Privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære, f.eks:

 • Virksomhedsbesøg.
 • Besøg af bank og fagforening
 • Sikkerhedsregler, fodtøj, beklædning
 • Kulturen på arbejdspladsen
 • Samarbejde
 • Ansøgning og CV

Dansk og matematik

Eleverne tilbydes undervisning i dansk og matematik med udgangspunkt i den enkeltes faglige niveau. Som udgangspunkt bindes de boglige fag op på de praktiske opgaver.

 • Der arbejdes løbende med dokumentation til portfolio:
 • Billeder og beskrivelse af arbejdsproces
 • Udregninger af pris, mængde af fx træ, søm, skruer, maling osv.
 • Areal og rumfang
 • Yderligere tilbydes eleverne:
 • Grammatiske opgaver og opgaver i grundlæggende regnearter
 • Grammatiske opgaver og analyse af danskfaglige tekster -fx kortfilm, videoer, reklamer og sangtekster
 • Skriftlig opgave om specifikke temaer i relation til projekterne.

Der er mulighed for at afslutte dansk og matematik med prøve, såfremt eleverne er klar til det og opfylder kravene for at gå til prøve.

Tilbage til oversigten