Forord

Dette eksamensreglement indeholder de generelle retningslinjer i forbindelse med afvikling af eksamen for uddannelser på FGU Lolland Falster. Det forudsættes, at eleven har sat sig grundigt ind i reglementet inden deltagelse i prøver og eksaminer.

Eksamensreglementet er udarbejdet efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Tilbage til oversigten.