Prøver, der indgår i FGU-uddannelsen

Prøver i de almene fag

Prøve i dansk eller dansk som andetsprog og matematik er obligatorisk. Når eleven har ét eller flere almene fag ud over dansk eller dansk som andetsprog og matematik, aflægges der én prøve efter udtræk. Eleven får meddelelse om fag udtrukket til prøve tidligst 21 dage og senest 7 dage før undervisningens afslutning.

Prøven aflægges, når eleven afslutter, det niveau, der er fastsat i elevens forløbsplan.

Prøven i almene fag bedømmes efter 7-trins-skalaen. Eleven får en standpunktskarakter efter 7-trins-skalaen i almene fag, som eleven har gennemført og som ikke har været udtrukket til prøve.

Prøver i de praktiske fag

Undervisningen i elevens faglige tema på Produktionsgrunduddannelsens (PGU) FGU-niveau 3 afsluttes med en fagprøve. Bedømmelse i FGU-prøven foretages som bestået/ikke bestået.

Se prøveudbud på FGU Lolland Falster på vores hjemmeside ”Prøveformer på FGU Lolland Falster”, hvoraf fremgår en oversigt over fag, niveauer og prøveformer.

Der henvises til de enkelte fags lærerplaner og fagbilag for information om:

  • Hvilke mål og krav, der er væsentlige for prøven
  • Prøvens eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag samt bedømmelseskriterier

Se lærerplaner og fagbilag på dette link.

Tilbage til oversigten.