Beviser (uddannelsesbevis og kompetencebevis)

Uddannelsesbevis

Elever, der afslutter FGU på højeste niveau får et uddannelsesbevis.

For PGU og EGU udstedes uddannelsesbevis efter bestået afsluttende fagprøve på FGU-niveau 3.

For AGU udstedes uddannelsesbevis til elever, som afslutter med at bestå de fag, der indgår i det forberedende niveau til HF, og som dermed dokumenterer, at eleven opfylder adgangsforudsætningerne for optagelse på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen.

Der gives merit for fag, som er bestået på det krævede niveau under en anden skoleform og kan dokumenteres med gyldigt prøvebevis.

Kompetencebevis

Kompetencebevis udstedes til alle elever, som på tilfredsstillende vis har gennemført et undervisningsforløb på minimum 12 uger.

Kompetencebeviset dokumenterer:

  • Perioden for elevens uddannelsesforløb.
  • Hvilke undervisningstilbud mv. eleven har deltaget i på institutionen.
  • De uddannelseselementer der er aflagt prøve i med angivelse af de opnåede bedømmelser.  
  • Afsluttende standpunktskarakter, hvor disse er givet.
  • Eventuelt gennemført erhvervstræning.
  • Eventuelt gennemført kombinationsforløb.
  • Eventuelt gennemført virksomhedspraktik.
  • Elevens eventuelle uddannelsesbevis.

Tilbage til oversigten.