Tilmelding til eksamen

Elevens fag og niveauer er fastsat i elevens forløbsplan. Læreren indstiller en elev til prøve i et fag, når eleven har deltaget i undervisningen og har opnået et tilstrækkeligt niveau i faget. Læreren i faget godkender elevens eksaminationsgrundlag.

Tilbage til oversigten