Afmelding – herunder ved sygdom og udeblivelse

Afmelding kan ske efter aftale med eksaminator op til dagen før prøven.

Ved for sen ankomst til en prøve har eleven ikke krav på at kunne gå op til prøven.

Ved akut sygdom under en påbegyndt mundtlig prøve, kan prøven annulleres.

Ved sygdom op til prøven, kontaktes skolen eller eksaminerende lærer ved tidspunkt for skolens åbning. Der søges læge senest samme dag. Ved sygdom tilbydes sygeprøve, næste gang prøve i pågældende fag udbydes. Ved sygdom bruges ikke et prøveforsøg.

Ved udeblivelse fra prøven er der brugt et prøveforsøg.

Der er 2 prøveforsøg for hver prøve.

Tilbage til oversigten.