Det Anvendte sprog ved prøven

Prøven afvikles på dansk, medmindre det er en del af det enkelte fags formål at dokumentere kundskaber i et fremmedsprog. Der kan søges om afvikling af prøven på et andet sprog. Det forudsætter, at både eksaminator og censor er bekendt med pågældende sprog.

I fagprøver på PGU kan der i særlige tilfælde søges om tolkebistand. Se afsnittet ”Særlige prøvevilkår”.

Tilbage til oversigten.