Aktivitet i skoleåret 2019/20

Forløb CPR-elever Årselever
Afsøgning 2 0,1
Basis 208 48
AlmenGrunduddannelse – AGU 181 97
ProduktionsGrunduddannelse – PGU 430 241
ErhvervsGrunduddannelse – EGU 11 1
Kombiforløb 23 1
FGU i alt 855 388
Videreførte ordninger* (KUU, EGU gl. ordning, Produktionsskoleuddannelse) 79 17
Udslusning fra produktionsskoler 2019 85 60
Aktivitet i alt 1019 465


FGU-aktivitet i skoleåret 2019/20, fordelt på afdeling. Årselever i pct.

Aldersfordeling af FGU-elever i skoleåret 2019/20. Årselever i pct.

Kønsfordeling af FGU-elever i skoleåret 2019/20 fordelt på uddannelsesforløb. Årselever i pct.  

Elevfravær

Find øvrige perioder og sorteringer for FGU Lolland-Falsters gennemsnitlige fravær på uddanelsesstatistik.dk.

Elevtilgang pr. kvartal

Find øvrige perioder og sorteringer for FGU Lolland-Falsters elevoptag på uddannelsesstatistik.dk