Fjernundervisning eller fremmøde?

Det er underviseren, der afgør, om du skal fjernundervises eller fremmødeundervises på baggrund af en række objektive kriterier for uddannelsesmæssig sårbarhed.

Følgende kriterier indikerer, at du som elev er uddannelsesmæssigt sårbar og derfor skal deltage i fremmødeundervisning:

  • Mangelfuld portfolie (for afgangselever)
  • Fravær på mere end 15%
  • Manglende it-kompetencer i Teams, Uddata og 365
  • Ingen pc og netopkobling hjemme
  • 2 manglende afleveringer

Den enkelte underviser inddrager eleven og træffer herefter afgørelse, som noteres i forløbsplanen.