Samarbejdsudvalg SU

FGU Lolland-Falster har nedsat et interims-samarbejdsudvalg (interims SU), der skal fungere som dialogforum mellem ledelse og medarbejdere frem til 1. august 2019. I centrum for dialogen står arbejdspladsens udvikling, trivsel og effektivitet.

Interims SU’et består af ledelsesrepræsentanter samt de nuværende tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra de afgivende skoler, dvs. fra hhv. Produktionsskolen Lolland, Multicenter Syd og VUC Storstrøm.

Du vil kunne finde referater og andet materiale fra møderne i FGU Lolland-Falsters Interims SU på denne hjemmeside.

I efteråret 2019 vil der blive nedsat et permanent SU, eller evt. et udvidet Medarbejderindflydelsesorgan (MIO-udvalg), der også rummer arbejdsmiljøorganisationen. Det permanente SU/MIO-udvalg nedsættes i hht. Statens Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg i Staten og på baggrund af fælles nyvalg blandt FGU -institutionen medarbejdere.