AGU i Nakskov

Den almene grunduddannelse (AGU) er for dig, der gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse.

På AGU modtager du undervisning i de almene fag dansk, matematik, engelsk, naturfag og PASE. Hvis du vælger AGU, deltager du i alle fagene. Der tilbydes undervisning og mulighed for at aflægge prøve på G, E og D-niveau.

Undervisningen er tæt koblet til praksis, dvs. at I arbejder med, hvordan man kan bruge den teoretiske viden til at løse konkrete problemstillinger ude i virkeligheden. Derudover arbejder I med forskellige projekter og temaer på holdet.

Du vil få indblik i forskellige ungdomsuddannelser og mulighed for at afprøve, om det er noget for dig. Der er også mulighed for at komme i praktik i en virksomhed.

Med en AGU kan du søge ind på en gymnasiel uddannelse (f.eks. HF) eller en erhvervsuddannelse.

Tilbage til oversigten