EGU i Nykøbing

Du vælger EGU inden for et af de 12 faglige temaer på PGU. Med udgangspunkt i dette og dine interesser hjælper FGU dig med at finde en praktikplads i en virksomhed.

På EGU foregår 2/3 af uddannelsesforløbet i en virksomhed hvor der er lavet en praktikaftale. Når du er på virksomheden, får du lærlingeløn. I virksomheden arbejde du på lige fod med andre lærlinge.

I 1/3 del af dit forløb modtager du relevant undervisning, f.eks. AMU-kurser, forløb på erhvervsskoler, dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdsmarkedskendskab, Samarbejdslære og erhvervslære). I skoleforløbene modtager du elevgodtgørelse

Tilbage til oversigten