AGU – Almen Grunduddannelse

På FGU kan du vælge mellem tre spor:

  • Almen grunduddannelse (AGU)
  • Produktionsgrunduddannelse (PGU)
  • Erhvervs­grunduddannelse (EGU)

Almen grunduddannelse (AGU) er for dig, der gerne vil blive bedre til almene fag som dansk og matematik for at få adgang til en ungdomsuddannelse.

AGU giver dig praksisrettet undervisning i almene fag: Det betyder, at teori bliver sat i tæt forbindelse med praksis. Måske kan I bruge dansk og matematik, når I arbejder med sundhed i et projekt. Når du afslutter et fag, bliver du bedømt med en karakter ud fra 7­-trinsskalaen. Der er optag på AGU to gange om året – januar og august.

Du skal som minimum have undervisning i dansk og matematik. Du må selv vælge, om du ønsker at få undervisning i enten PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) eller identitet og medborgerskab.  Du skal vælge et af dem. Det er også muligt at få fag som engelsk, samfundsfag, teknologiforståelse og naturfag.

Her er de ni almene fag, som FGU tilbyder:

1. Dansk
2. Dansk som andetsprog
3. Engelsk
4. Identitet og medborgerskab
5. Matematik
6. Naturfag
7. PASE
8. Samfundsfag
9. Teknologiforståelse.

Hvis du på et tidspunkt hellere vil skifte til et andet spor, er dette også muligt. Det skal du tale med din lærer og vejleder på skolen om.

Tilbage til oversigten