PGU – Produktions Grunduddannelse

På FGU kan du vælge mellem tre spor:

  • Almen grunduddannelse (AGU)
  • Produktionsgrunduddannelse (PGU)
  • Erhvervs­grunduddannelse (EGU)

Produktionsgrunduddannelsen (PGU) er for dig, der lærer bedst ved at bruge dine hænder. Måske vil du gerne have et ufaglært job eller videre til en erhvervsuddannelse bagefter.

På PGU har du mest værkstedundervisning. 2/3 består af produktion og 1/3 af teori. Du skal vælge mellem et af de værksteder, som skolen tilbyder.

Ud over undervisningen på værkstedet har du undervisning i fagene dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Du har også mulighed for at tage valgfag som engelsk og samfundsfag. Når du afslutter et fagligt tema på FGU 3 niveau, kan du få et uddannelsesbevis, hvis du består en faglig prøve.

Du kan blive optaget på PGU to gange om året – august og januar.

Du kan vælge mellem 12 temaer, som din værkstedsundervisning vil tage udgangspunkt i:
1. Omsorg og sundhed
2. Handel og kundeservice
3. Turisme, kultur og fritid
4. Musisk og kunstnerisk produktion
5. Mad og ernæring
6. Miljø og genbrug
7. Jordbrug, skovbrug og fiskeri
8. Byg, bolig og anlæg
9. Kommunikation og medier
10. Motor og mekanik
11. Service og transport
12. Industri (plast, metal m.m.).

Hvis du på et tidspunkt hellere vil skifte til et andet spor, er dette også muligt. Det skal du tale med din lærer og vejleder på skolen om.

Tilbage til oversigten