EGU – Erhvervs Grunduddannelsen

På FGU kan du vælge mellem tre spor:

  • Almen grunduddannelse (AGU)
  • Produktionsgrunduddannelse (PGU)
  • Erhvervs­grunduddannelse (EGU)

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er for dig, der gerne vil i praktik, fordi du ønsker at komme i job eller tage en erhvervsuddannelse.

På EGU er du i praktik det meste af tiden. EGU består af 2/3 praktik og 1/3 teori. Du skal vælge mellem et af de 12 faglige temaer, som du skal i praktik i.

Ud over praktikken skal du deltage i skoleforløb med undervisning i et fagligt tema og fag, som du kan bruge i din praktik. Skoleforløbene skal også indeholde dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Når du afslutter et fagligt tema på FGU 3 niveau, kan du få et uddannelsesbevis, hvis du består en faglig prøve. Du kan blive optaget på egu hele året, når du sammen med din vejleder har fundet en praktikplads.

Du kan komme i praktik hos virksomheder, som arbejder inden for følgende 12 temaer:
1.  Omsorg og sundhed
2.  Handel og kundeservice
3.  Turisme, kultur og fritid
4.  Musisk og kunstnerisk produktion
5.  Mad og ernæring
6.  Miljø og genbrug
7.  Jordbrug, skovbrug og fiskeri
8.  Byg, bolig og anlæg
9.  Kommunikation og medier
10. Motor og mekanik
11. Service og transport
12. Industri (plast, metal m.m.).

Dine muligheder handler også om, hvilke virksomheder der findes i lokalområdet, og hvilke af dem kommunen har en aftale om praktikpladser med.

Hvis du på et tidspunkt hellere vil skifte til et andet spor, er dette også muligt. Det skal du tale med din lærer og vejleder på skolen om.

Tilbage til oversigten