Hvem er FGU Lolland-Falster?

Forberedende Grunduddannelse FGU er en helt ny skoleform, der er startet i august 2019. Der er 27 FGU-institutioner med 88 FGU-skoler fordelt over hele Danmark. FGU-institutioner er statsligt selvejende uddannelsesinstitutioner.

FGU Lolland-Falster er FGU-institution for hele Lolland-Falster, og samarbejder med ungeindsatserne i Lolland og Guldborgsund kommuner.

FGU Lolland-Falster tilbyder undervisning i Nykøbing F., Maribo og Nakskov. Skolen har hovedkontor i Maribo.

Vi beskæftiger ca. 50 ansatte og har omkring 250 årselever på de 3 skoler i Nykøbing, Maribo og Nakskov.

FGU Lolland-Falster

Hovedkontor
Banegårdspladsen 1C
4930 Maribo
fgu@fgu-lf.dk

EAN. 5798000561878
CVR. 39816385
Inst.nr. 281046