Bestyrelse

FGU Lolland-Falsters overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 13 personer, sammensat af en personkreds fra Lolland og Guldborgsund Kommuner, det lokale uddannelses- og beskæftigelsesområde samt medarbejder- og elevrepræsentation.

Ledelse

FGU Lolland-Falster ledes af en direktør samt 3 pædagogiske ledere, der varetager såvel den tværgående ledelse, som ledelsen af skolens 3 skoleafdelinger i Nykøbing F., Nakskov og Maribo.

Samarbejdsudvalg

FGU Lolland-Falster har nedsat et samarbejdsudvalg i hht. Statens cirkulære for Samarbejdsudvalg.

Intern Whistleblowerordning

Afrapportering af FGU Lolland-Falsters interne whistleblowerordning, i henhold til § 27 i lov om beskyttelse af whistleblowere.