Fortrolige henvendelser

Hvis du som elev eller kursist oplever noget, du finder grænseoverskridende eller uacceptabelt ift. dine personlige grænser, kan du altid henvende dig til en underviser eller til uddannelseslederen. Du kan også skrive til skolens mail: fgu@fgu-lf.dk.

Alle henvendelser bliver taget alvorligt og bliver med det samme undersøgt grundigt og respektfuldt. Ledelsen vil følge op med de nødvendige handlinger og forholdsregler.