Værdigrundlag og strategi

FGU Lolland-Falster agerer ud fra en overordnet 4-årig strategiramme, der følger den siddende bestyrelses funktionsperiode.

Strategirammen omfatter en vision, en mission samt en række strategiske pejlemærker. Bestyrelsen formulerer den overordnede strategiramme på et strategiseminar ved opstart af bestyrelsesperioden.

Herefter genbesøges den strategiske rammesætning årligt samtidig med, at der udvikles nye årlige indsatsområder og handlinger for det kommende skoleår.

Strategi for FGU Lolland-Falster 2023-2026
Strategi for FGU Lolland-Falster 2019-2022