Kategori: Job

Dansklærer søges

FGU er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. FGU består af tre linjer – almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse […]

See more