Elevhåndbog

Elevhåndbog

Hvis du har spørgsmål til din hverdag som elev på FGU Lolland-Falster, så kan du ofte finde svar i elevhåndbogen.

Dine data

+

På FGU Lolland-Falster passer vi på dine data og behandler dem i forhold til EU’s lov om beskyttelse af persondata (GDPR).
Du kan læse FGU Lolland-Falsters privatlivspolitik her.  


FGU Lolland-Falsters elever

FGU Lolland-Falster indsamler og behandler personoplysninger om dig som elev i en række situationer. Indsamlingen og behandlingen er nødvendig for, at vi kan optage dig som elev, administrere dit uddannelsesforløb samt at overholde de retlige forpligtelser, vi er underlagt. 

Du kan læse mere om, hvilke data vi indhenter og opbevarer her. 

FGU Lolland-Falster ehttps://fgu-lf.dk/om-fgu/datahandtering/r dataansvarlig for dine persondata, mens du er ansat eller elev hos os. Det er skolens direktør, der har det overordnede ansvar for, at dine data opbevares og behandles korrekt. 

Har du spørgsmål til dine data, eller mener du, de er blevet misbrugt af FGU Lolland-Falster, kan du henvende dig til:  

FGU Lolland-Falster
Banegårdspladsen 1C
4930 Maribo

Kathrine Hejlskov
Direktør 
Mail: kahe@fgu-lf.dk
Telefon 51186651 


Klagemulighed

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener dine data ikke behandles korrekt i henhold til databeskyttelsesforordningen. 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon 33193200
Mail: dt@datatilsynet.dk 

Elevråd

+

På FGU Lolland Falster sikrer vi, at vores elever har mulighed for at få indflydelse på deres hverdag og skolegang. Derfor har vi på alle vores afdelinger etableret et elevråd. 

Det er elevrådets opgave at være talerør for dig og de andre elever, så du kan have indflydelse på, hvad der sker på din skole.  

Hvis du har idéer eller forslag til forbedringer eller ændringer i hverdagen, så kontakt din elevrådsrepræsentant. Hvis du er i tvivl om, hvem der sidder i elevrådet på dit hold, så spørg din kontaktlærer. 

Elevrådene vælger en fælles repræsentant til FGU Lolland-Falsters bestyrelse.   

Modstrøm  

Elevrådet har mulighed for at deltage i de aktiviteter, der er i Modstrøm. Modstrøm er en elevorganisation for den Forberedende Grunduddannelse (FGU), der repræsenterer både unge på og omkring FGU. De arbejder for et bedre og mere rummeligt uddannelsessystem og et samfund, hvor der er plads til at stikke ud og være sårbar. 

Modstrøm er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation, der arbejder for, at unge på og omkring FGU høres på skolerne og i den offentlige debat. 

Samtidig er Modstrøm også et rummeligt fællesskab, hvor de deler historier og kæmper for det, de tror på. Samtidig med, at de har det sjovt sammen. Modstrøm mener, at den bedste måde at skabe forandring på er ved at være forandringen selv. 

Læs mere om modstrøm her.  

Erhvervstræning

+

På FGU har man mulighed for at komme i erhvervstræning i op til 4 uger pr. halvår. Erhvervstræning er praktik i en virksomhed, dvs. du møder og arbejder i virksomheden i den periode, du er i erhvervstræning. 

Du får stadig skoleydelse, og når erhvervstræningen er gennemført, fortsætter du undervisningen på FGU. 

Erhvervstræning er en god måde at afprøve et arbejde og en branche. Spørg din lærer eller vejleder, hvis du gerne vil vide mere om erhvervstræning. 

Ferie

+

I 2024 er der følgende ferie og undervisningsfri dage (begge dage inkl.):  

 • Vinterferie 2024: Lørdag den 10. februar – søndag den 18. februar  
 • Påskeferie 2024: Lørdag den 23. marts – mandag den 1. april
 • Kr. Himmelfartsferie 2024: Torsdag den 9. maj – søndag den 12. maj 
 • 2. pinsedag 2024: Mandag den 20. maj 
 • Sommerferie 2024: Lørdag den 29. juni – onsdag den 31. juli 
 • Efterårsferie 2024: Lørdag den 12. oktober – søndag den 20. oktober 
 • Juleferie 2024: Lørdag den 23. december – søndag den 5. januar 

Forsikring

+

Du er forsikret, når du arbejder på vores værksteder.  

Som elev på FGU Lolland-Falster er du dækket af skolens arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold. Det vil sige, når du arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder. Opstår skaden på grund af uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skaden.  

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts-, rejse- og pausesituationer er du som elev ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Det gælder derfor også, hvis du kører eller er passager i skolens eller andres køretøj eller andre transportmidler i forbindelse med skoletiden. Forsikringsdækning er dit eget ansvar. Skolen opfordrer dig derfor til at have en gyldig ulykkesforsikring og evt. rejseforsikring. 

Medbring policenummer og telefonnummer på ture mv. Husk også at medbringe det blå sygesikringsbevis. 

Fortrolige henvendelser

+

Hvis du som elev eller kursist oplever noget, du finder grænseoverskridende eller uacceptabelt ift. dine personlige grænser, kan du altid henvende dig til en underviser eller til uddannelseslederen. Du kan også skrive til skolens mail: fgu@fgu-lf.dk. 

Alle henvendelser bliver taget alvorligt og bliver med det samme undersøgt grundigt og respektfuldt. Ledelsen vil følge op med de nødvendige handlinger og forholdsregler. 

IT-vejledning

+

På FGU Lolland-Falster arbejder vi med forskellige it-systemer. Du kan finde en komplet IT-vejledning her

Klager

+

Du har mulighed for at klage over sanktioner og andre afgørelser truffet på skolen.

Send en skriftlig klage
Send din skriftlige klage til FGU Lolland-Falsters hovedpostkasse: fgu@fgu-lf.dk. Klagen skal være sendt til FGU Lolland-Falster senest 4 uger efter, at du har modtaget den afgørelse, du gerne vil klage over.

Hvis du er under 18 år, kan den eller de personer, der har forældremyndigheden, klage på dine vegne.

Hvis du ikke får medhold
FGU Lolland-Falster behandler din klage. Hvis skolen ikke giver dig medhold i klagen, får du besked om dette. Du har herefter 1 uge til at komme med eventuelle bemærkninger.

Når dine bemærkninger er modtaget, eller fristen er udløbet, videresender FGU Lolland-Falster klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ledsaget af skolens og dine bemærkninger. Herefter træffer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afgørelse i klagesagen.

Madordning

+

Vi serverer ét sundt måltid hver dag, når du er på skolen. Maden er gratis.

Måltiderne er en del af arbejdstiden og fællesskabet på skolen. Vi opfordrer alle til at spise med.

Vi tager selvfølgelig hensyn til religiøse og kulturelle overbevisninger. I tilfælde af allergener bedes du kontakte køkkenet på din afdeling.

Mødetider

+

 • Mandag
  Kl. 08.00 – 14.30

  Tirsdag
  Kl. 08.00 – 14.30

  Onsdag
  Kl. 08.00 – 14.30

  Torsdag
  Kl. 08.00 – 14.30

  Fredag
  Kl. 08.00 – 12.00

  Der kan være forskellige mødetider afhængig af aktiviteterne på dit hold. Der kan også være ture ud af huset m.v., hvor der er særlige mødetider.

  Du får mere at vide om dit ugeskema og mødetider, når du meldes ind på FGU.

Prøver og karakterer

+

På FGU veksler undervisningen mellem teori og praksis. Den praktiske tilgang til læring viser sig også, når du skal til prøve: Prøvesituationen skal afspejle undervisningen så meget som muligt.    

Der er derfor både portfolio-prøver og praktiske prøver, der hver især lægger sig op ad dit undervisningsforløb.  

 • Portfolio prøve: Du præsenter faglærer og censor for en portfolio, der er en samling produkter, som du har arbejdet med igennem hele sit forløb. 
   
 • Praktisk prøve: Du forbereder og gennemfører en praktisk opgave over en eller flere dage. Der kan f.eks. stilles en håndværksmæssig opgave, en menu i køkkenet, en kunstnerisk opgave m.v. Resultatet præsenteres for faglærer og censor, der kvitterer med ”bestået” eller ”ikke bestået”.  

Du kan se videoer om de forskellige prøveformer og finde vores prøvereglement her.

Rygning

+

FGU Lolland-Falster er omfattet af lovkravet om røgfri matrikel og skoletid. Det betyder, at hverken du, lærerne eller andre må ryge i skoletiden – heller ikke, hvis de forlader skolens område. 

Røgfri skole omfatter rygning eller anden brug af tobaksvarer (f.eks. snus), tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter samt elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin. 

Skoleydelse

+

Når du går på FGU, kan du få skoleydelse.

Skoleydelse er en ydelse, som vi udbetaler til dig, når du går på skolen. Hvor meget du får udbetalt, afhænger af din alder, om du bor hjemme eller ej, hvorvidt du har børn – og hvor mange skoledage, der er i den periode, du får udbetalt skoleydelse for.

Læs mere om, hvad du kan få i skoleydelse og hvilke vilkår, der gælder her.

 

Specialpædagogisk støtte og it-startpakke

+

Som FGU-elev kan du få specialpædagogisk støtte, hvis du har behov for det. 

Ordblind?
Hvis du er ordblind, har du mulighed for at få en pc med programpakke for ordblinde. Pakken indeholder blandt andet AppWriter, som er et program, der hjælper dig med at læse al tekst på computeren, og med at skrive og stave. Hvis du vil vide mere om dine muligheder, når du er ordblind, så se www.ordblindhed.dk

 

Andre støtteformer
Støtte til ordblinde er den mest almindelige form for specialpædagogisk støtte på FGU, men der er også andre muligheder, hvis du for eksempel lider af en kronisk eller alvorlig sygdom, er hørehæmmet, synshæmmet eller har et andet handicap. Spørg os om mulighederne og reglerne eller se mere  her.

 

Hvordan?
Du skal have papir på, at du er ordblind eller har en anden funktionsnedsættelse, og det er skolen, der sørger for at søge støtten til dig. 

Hvis du allerede har en it-rygsæk fra den uddannelse eller skole, du kommer fra, kan den overflyttes til dit FGU-forløb. Spørg din lærer eller vejleder, hvordan du kommer i gang. 

Studie- og ordensregler for FGU Lolland-Falster

+

Det skal være trygt og rart at gå på FGU Lolland-Falster, derfor gælder følgende: 

Opfør dig ordentligt.
Vi er en mobbefri skole, hvor alle skal acceptere hinanden og behandle hinanden med respekt. Det gælder både, når vi mødes fysisk og digitalt. 

Kom til tiden og deltag aktivt.
Vi har brug for dig – hver dag. Vi har brug for dine hænder, din gejst, dine gode idéer og alt det andet, du bidrager med i fællesskabet. Kom og vær med. Giv besked, hvis du er syg. 

Hold ud og hold fast.
Tal med din underviser eller din vejleder, hvis der er noget, vi kan hjælpe dig med. 

Rygning skal foregå uden for skolens område.
Spørg en medarbejder, hvor du gerne må ryge, hvis du er i tvivl. 

Alkohol og rusmidler er ikke tilladt i skoletiden.
Hvis du har et problem, tager vi kontakt til misbrugscentret – det gælder også, hvis vi vurderer, at dit forbrug i fritiden er af en sådan størrelse eller karakter, at det påvirker din skolegang. Du kan godt gå på FGU Lolland-Falster, mens du er i behandling. 

Overtrædelse af reglerne kan have konsekvenser for din skoleydelse og din fremtidige skolegang på FGU Lolland-Falster. 

Studiekort og rabatter for FGU-elever

+

Som elev på FGU Lolland-Falster kan du få et Studiz studiekort, der giver dig rabatter til en lang række butikker, webshops, private og institutioner. Se mere påStudiz.dk.  

Studiekortet er elektronisk og ligger på en app, som du henter hos Studiz. App’en og studiekortet er gratis. 

Dit studiekort er gyldigt, så længe du er indskrevet FGU Lolland-Falster og udløber senest den dato, der står på kortet. Du uploader selv et billede af dig, som sættes på kortet.  

Du kan oprette studiekort her. 

Sygdom og fravær

+

Mødepligt 
Alle har møde- og deltagelsespligt til alle aktiviteter herunder undervisning, valgfag, arrangementer og samlinger. 

Hvis du kommer for sent eller går før fra en aktivitet, bliver det registreret som fravær for minimum 30 minutter – også selvom du eksempelvis kun er gået 10 minutter før. 

Sygdom
Hvis du bliver ramt af sygdom og er ude af stand til at møde op til undervisningen, så er det vigtigt, at du kontakter skolen og meddeler dette. 

Hvis ikke du kontakter skolen i forbindelse med sygefravær, så vil dette blive betragtet som ulovligt fravær, og du vil derfor blive trukket i skoleydelse. 

For at melde sig syg skal du ringe til din vejleder eller din kontaktlærer i tidsrummet: 07:50 – 08.00. 


Fravær

Hvis du har fravær som elev på FGU Lolland-Falster, så kan det have betydning for den mængde skoleydelse, du modtager.

Hos FGU Lolland-Falster skelner vi mellem lovligt og ulovligt fravær. 

Hvad er ulovligt fravær? 

Hvis du udebliver fra undervisningen uden gyldig aftale med din kontaktlærer, bliver det betragtet som ulovligt fravær og vil resultere i, at man trækkes i skoleydelse. 

Kommer man for sent til undervisningen, så er dette også ulovligt fravær og vil resultere i, at man trækkes i skoleydelse. 

 

Hvad er lovligt fravær? 

Lægebesøg tæller som lovligt fravær, hvis man kan fremvise bevis for aftale – f.eks. SMS eller et aftalekort. 

Sygdom betragtes som lovligt fravær, hvis man sørger for at ringe til sin kontaktlærer i det aftalte tidsrum. 

Har du spørgsmål vedrørende sygdom eller fravær, så spørg din vejleder eller din kontaktlærer. 

Transport

+

Du kan få Ungdomskort, hvis du er blevet optaget på FGU. 

Ungdomskort er et kort til offentlig transport, hvor du får rabat.  

Hvilke fordele er der ved et Ungdomskort: 

 • Du kan rejse ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted. 
 • Du kan rejse ubegrænset i hele dit eget takstområde.
 • Du kan rejse i andre, og på tværs af, takstområder med bus til børnetakst, der hos de fleste trafikselskaber er ca. halvdelen af en voksenbillet. 

Du kan rejse på tværs af takstområder med tog hos DSB og Arriva og få rabat på togbilletter i hele landet med en DSB ungbillet. 

Du kan få rabat på rejser på tværs af landet med fjernbusserne. 

Søg først ungdomskort, når du er indskrevet. 

For at kunne søge om godkendelse til et ungdomskort, skal du være indskrevet på FGU skolen, så fx oplysninger om skolens adresse er på plads. 

Skolens adresse kommer automatisk frem, når FGU skolen har indskrevet dig. Vent med at søge, til indskrivningen er på plads. Når du er godkendt er du klar til at bestille. Du skal bruge NemID, et vellignende foto og kontooplysninger. Du får kortet tilsendt med posten ca. 14 dage efter, du har bestilt det. Hvis du vælger Ungdomskort-app’en reduceres tiden til 4 dage. 

Du søger ungdomskort på ungdomskort.dk 

Du er velkommen til at henvende dig til studieadministrationen på din FGU-skole, hvis du har brug for hjælp.