Praktisk
information

Som elev på FGU Lolland-Falster kan du altid få hjælp og vejledning. Din underviser, vejleder og studieadministrationen på afdelingen kan hjælpe dig med at finde information og svare på spørgsmål.

Du kan også finde svar på mange spørgsmål i FGU Lolland-Falsters elevhåndbog.

Elevhåndbogen

Din hverdag

MØDETIDER

Mandag
Kl. 08.00 – 14.30

Tirsdag
Kl. 08.00 – 14.30

Onsdag
Kl. 08.00 – 14.30

Torsdag
Kl. 08.00 – 14.30

Fredag
Kl. 08.00 – 12.00

Der kan være forskellige mødetider afhængig af aktiviteterne på dit hold. Der kan også være ture ud af huset m.v., hvor der er særlige mødetider.

Du får mere at vide om dit ugeskema og mødetider, når du meldes ind på FGU.

MADORDNING

Vi serverer ét sundt måltid hver dag, når du er på skolen. Maden er gratis. 

Måltiderne er en del af arbejdstiden og fællesskabet på skolen. Vi opfordrer alle til at spise med.  

Vi tager selvfølgelig hensyn til religiøse og kulturelle overbevisninger. I tilfælde af allergener bedes du kontakte køkkenet på din afdeling. 

TRANSPORT TIL SKOLE

Du kan få ungdomskort, når du er blevet optaget på FGU Lolland-Falster.

Ungdomskortet er et kort til offentlig transport, hvor du får rabat på din rejse.

Ungdomskortet giver dig også mulighed for at rejse ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted og i hele dit takstområde.

Læs mere om, hvordan du får ungdomskort her.

FERIE

I 2024 er der følgende ferie og undervisningsfri dage (begge dage inkl.):  

  • Vinterferie 2024: Lørdag den 10. februar – søndag den 18. februar  
  • Påskeferie 2024: Lørdag den 23. marts – mandag den 1. april
  • Kr. Himmelfartsferie 2024: Torsdag den 9. maj – søndag den 12. maj 
  • 2. pinsedag 2024: Mandag den 20. maj 
  • Sommerferie 2024: Lørdag den 29. juni – onsdag den 31. juli 
  • Efterårsferie 2024: Lørdag den 12. oktober – søndag den 20. oktober 
  • Juleferie 2024: Lørdag den 23. december – søndag den 5. januar 

“Jeg kan godt lide at skabe noget med mine hænder. Det er fedt at se de store fremskridt der er i arbejdet, når dagen er slut. Jeg vil gerne være snedker. ”

– Rasmus
Elev i Nakskov

Studiekort

Som elev på FGU Lolland-Falster kan du få et Studiz studiekort, der giver dig rabatter til en lang række butikker, webshops, private og institutioner.

Studiekortet er elektronisk og ligger på en app, som du henter hos Studiz. App’en og studiekortet er gratis.

Dit studiekort er gyldigt, så længe du er indskrevet FGU Lolland-Falster og udløber senest den dato, der står på kortet. Du uploader selv et billede af dig, som sættes på kortet.

Du kan oprette studiekort her. 

ELEVRÅDET

På FGU Lolland Falster sikrer vi, at vores elever har mulighed for at få indflydelse på deres hverdag og skolegang. Derfor har vi på alle vores afdelinger etableret et elevråd. 

Det er elevrådets opgave at være talerør for dig og de andre elever, så du kan have indflydelse på, hvad der sker på din skole.  Hvis du har idéer eller forslag til forbedringer eller ændringer i hverdagen, så kontakt din elevrådsrepræsentant. Hvis du er i tvivl om, hvem der sidder i elevrådet på dit hold, så spørg din kontaktlærer. Elevrådene vælger en fælles repræsentant til FGU Lolland-Falsters bestyrelse.  

Modstrøm  

Elevrådet har mulighed for at deltage i de aktiviteter, der er i Modstrøm. Modstrøm er en elevorganisation for den Forberedende Grunduddannelse (FGU), der repræsenterer både unge på og omkring FGU. De arbejder for et bedre og mere rummeligt uddannelsessystem og et samfund, hvor der er plads til at stikke ud og være sårbar. 

Modstrøm er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation, der arbejder for, at unge på og omkring FGU høres på skolerne og i den offentlige debat. 

Samtidig er Modstrøm også et rummeligt fællesskab, hvor de deler historier og kæmper for det, de tror på. Samtidig med, at de har det sjovt sammen. Modstrøm mener, at den bedste måde at skabe forandring på er ved at være forandringen selv. 

Læs mere om modstrøm her.  

Kunst på FGU Lolland-Falster

Er du ordblind?

 

Hvis du er ordblind, har du mulighed for at få SPS (specialpædagogisk støtte) i form af it-hjælpemidler. Det kan f.eks. være programmer, der hjælper dig med at læse tekst på computeren, og med at skrive og stave.

Sygdom og fravær

Alle har møde- og deltagelsespligt til alle aktiviteter herunder undervisning, valgfag, arrangementer og samlinger. 

Hvis du kommer for sent eller går før fra en aktivitet, bliver det registreret som fravær for minimum 30 minutter – også selvom du eksempelvis kun er gået 10 minutter før. 

Hvis du bliver ramt af sygdom, så er det vigtigt, at du kontakter skolen og meddeler dette. 

Tegning, som hænger på FGU Lolland-Falster

Erhvervstræning 

På FGU har man mulighed for at komme i erhvervstræning i op til 4 uger pr. halvår. Erhvervstræning er praktik i en virksomhed, dvs. du møder og arbejder i virksomheden i den periode, du er i erhvervstræning. 

Du får stadig skoleydelse, og når erhvervstræningen er gennemført, fortsætter du undervisningen på FGU. 

Erhvervstræning er en god måde at afprøve et arbejde og en branche. Spørg din lærer eller vejleder, hvis du gerne vil vide mere om erhvervstræning. 

Forsikring 

Du er forsikret, når du arbejder på vores værksteder.  

Som elev på FGU Lolland-Falster er du dækket af skolens arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold. Det vil sige, når du arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder. Opstår skaden på grund af uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skaden. 

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts-, rejse- og pausesituationer er du som elev ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Det gælder derfor også, hvis du kører eller er passager i skolens eller andres køretøj eller andre transportmidler i forbindelse med skoletiden. Forsikringsdækning er dit eget ansvar. Skolen opfordrer dig derfor til at have en gyldig ulykkesforsikring og evt. rejseforsikring. 

Medbring policenummer og telefonnummer på ture mv. Husk også at medbringe det blå sygesikringsbevis. 

Træværkstedet på FGU Lolland-Falster

Prøver og karakterer

 

På FGU veksler undervisningen mellem teori og praksis. Den praktiske tilgang til læring viser sig også, når du skal til prøve: Prøvesituationen skal afspejle undervisningen så meget som muligt.    

Der er derfor både portfolio-prøver og praktiske prøver, der hver især lægger sig op ad dit undervisningsforløb.  

Læs mere om prøver her.