Information til kommunale
vejledere

Generel information til kommunale vejledere

Et tæt samarbejde mellem FGU Lolland-Falster og Den kommunale ungeindsats bidrager til, at de unge, der skal målgruppevurderes, får et uddannelsestilbud, som matcher deres potentiale. På den måde sikrer vi, at eleverne på FGU Lolland-Falster får den bedst mulige oplevelse og et fagligt udbytte på deres uddannelse.

Du kan læse mere om den forberedende grunduddannelse i Børne-og Undervisningsministeriets introduktions til fagprofessionelle her.

Danmarks Evalueringsinstitut EVA har fulgt etableringen af FGU’er og bl.a. forsket i snitfladerne mellem KUI og FGU i regi af evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for Børne- og Undervisningsministeriet. Læs mere om EVAs konklusioner deres hjemmeside her.

Du kan også finde mere information om lovgrundlaget for den forberedende grunduddannelse her.

Praktisk information

Du kan finde alle praktiske informationer for elever, såsom mødetider, information om skoleydelse, madordning, ungdomskort m.v. her.

Årsplan

 

FGU Lolland-Falster udarbejder hvert år en årsplan, så du som vejleder nemt kan holde styr på vigtige datoer og vejlede dine elever.

Årsplanen for 2024 er nu tilgængelig.

Se årsplan
Elev og underviser på FGU Lolland-Falster

Målgruppevurdering

Vejledningspjecen “Kom godt i gang med målgruppevurdeirng” er skrevet til de fagprofessionelle medarbejdere i den kommunale ungeindsats, som skal vejlede og målgruppevurdere unge til FGU. Pjecen indeholder fakta om, hvordan man kan målgruppevurdere de unge i forhold til FGU og en praktisk guide, der kan støtte medarbejderne.

Læs vejledning

Uddannelsesplan

 

Bliv skarp på uddannelsesplanen med undervisningsministeriets vejledning til fagprofessionelle i den kommunale ungeindsats. Vejledningen handler om uddannelsesplanen og skal understøtte udviklingen og brugen af den. Det fremgår bl.a., hvad uddannelsesplanen skal indeholde, og hvordan den skal anvendes som et fagligt, processuelt og pædagogisk redskab i ungeindsatsen.

Læs vejledning

Læreplan

 

Her får du overblik over almene fag og læreplaner, faglige temaer og fagbilag samt tilhørende vejledninger. Læreplanen for et alment fag gælder, uanset om det er en agu-elev, en pgu-elev eller en egu-elev, der undervises i faget. 

Læs mere

Opbygning og indhold

 

FGU er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU har plads til unges forskellige individuelle kompetencer og har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt at opnå ufaglært beskæftigelse. 

Læs mere
Morgenmadsbuffet på FGU Lolland-Falster