Denne side bruges ikke

Information til kommunale vejledere

Et tæt samarbejde mellem FGU Lolland-Falster og Den kommunale ungeindsats bidrager til, at de unge, der skal målgruppevurderes, får et uddannelsestilbud, som matcher deres behov.. På den måde sikrer vi, at eleverne på FGU Lolland-Falster får den bedst mulige oplevelse og et fagligt udbytte på deres uddannelse.

Den kommunale ungeindsats skal blandt andet vurdere, om unge tilhører målgruppen for FGU, udarbejde den unges uddannelsesplan og udpege en gennemgående kontaktperson til den unge.Værksteder i Nykøbing F

Læreplan

 

Her får du overblik over almene fag og læreplaner, faglige temaer og fagbilag samt tilhørende vejledninger. Læreplanen for et alment fag gælder, uanset om det er en agu-elev, en pgu-elev eller en egu-elev, der undervises i faget. 

Årsplan

 

FGU Lolland-Falster udarbejder hvert år en årsplan, så du som vejleder nemt kan holde styr på vigtige datoer og vejlede dine elever.

Årsplanen for 2023 er nu tilgængelig.

Målgruppevurdering

 

Kommunerne har det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Det gælder alle unge under 25 år, indtil de har gennemført en ungdomsuddannelse eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle kommuner skal etablere en kommunal ungeindsats, der kan løfte ansvaret for de unge. Vi er dén ungeindsats på Lolland-Falster.

Opbygning og indhold

 

FGU er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU har plads til unges forskellige individuelle kompetencer og har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt at opnå ufaglært beskæftigelse.