Erhvervsgrunduddannelse  

EGU – Erhvervsgrunduddannelse  

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er for unge, der lærer bedst i praksis og ønsker joberfaring, så de kan blive klar til at komme i erhvervsuddannelse eller beskæftigelse.  

EGU-forløbet varer typisk 2 år, hvor 2/3 af tiden foregår ude i en privat eller offentlig virksomhed. Den sidste 1/3 af tiden vil være et skoleforløb, som aftales mellem virksomheden, eleven og FGU. Både skole- og praktikforløbene tilrettelægges individuelt så eleven får præcis de kompetencer, som virksomheden har brug for. Hvis det f.eks. er en forudsætning, at eleven har truckcertifikat eller hygiejnebevis for at arbejde hos en virksomhed, vil der være mulighed for at tilegne sig disse kurser, som en del af det samlede skoleforløb.  

I praktikperioden får eleverne løn af virksomheden i henhold til de overenskomstmæssige aftaler. På skoleforløbet, modtager elever skoleydelse fra FGU og opkvalificering af eleverne i form af AMU-kurser er uden omkostninger for virksomheden. 

EGU-elever skal normalt være fuldtidsbeskæftigede under hele uddannelsen, hvilket svarer til 37 timer om ugen i praktik. 

Gennemføres EGU på FGU 3-niveau, er eleven berettiget til optagelse i A-kasse på dimittendvilkår. 

De har et kæmpe
stort potentiale!

Der er mange mennesker, som tror at det kræver en særlig social indsats at ansætte en FGU-elev. Det gør det ikke. Den myte skal simpelthen aflives.

FGU-eleverne kan det samme som alle andre unge mennesker, og de skal lære det samme – at blive en del af arbejdsmarkedet. Vi skal derfor fokusere på det fulde menneske fremfor alt. De har så meget at byde på, og de har hver især et kæmpe stort potentiale!

Per Bech Grønning
Head of Femern Agency

Praktisk information

 • Eleven får relevante kurser uden omkostninger for din virksomhed 
 • Egu-bonus på op til 40.000 kr. bonus pr. erhvervsgrunduddannelse. Læs mere her.
 • Virksomheden har medindflydelse på elevens uddannelsesforløb 
 • Mulighed for at indgå kortere praktikaftaler 
 • En fast kontaktperson under hele forløbet 
 • Timeløn på niveau med 1. års ordinær elev 
 • Du behøver ikke være godkendt til at tage ordinære lærlinge 
 • Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og skoleperioder 
 • Du er med til at skabe et vendepunkt i et ungt menneskes liv 

Hvad kræver det af min virksomhed? 

 • Som virksomhed skal du have lyst til at give et ungt menneske en ny mulighed. Du skal stille tydelige krav og konkrete afgrænsede opgaver, og du skal give faglige udfordringer, som passer til den unges kvalifikationer.
 • Du skal engagere dig og interesse dig for, at den unge føler sig godt tilpas i virksomheden. Alle EGU-elever har tilknyttet en vejleder, som står til rådighed for både eleven og virksomheden under forløbet.
 • Det skal sikre, at samarbejdet forløber godt og skaber værdi for begge parter. 

Kontakt    

Er du interesseret i at få en elev i praktik eller erhvervstræning?
Så kontakt en EGU-vejleder for en uforpligtende samtale.

Tina Schultz
EGU-vejleder
Tlf. +45 51 17 99 21
E-mail: tins@fgu-lf.dk

Mette Heide Jørgensen
Vejleder
Tlf. +45 51 17 99 43
E-mail: metj@fgu-lf.dk

Samarbejd med FGU
Lolland-Falster

Så er du med til at gøre en forskel for unge mennesker i Guldborgsund kommune og i Lolland kommune.

Så har du løbende mulighed for at erhverve motiverede, loyale og fagligt forberedte medarbejdere til ledige stillinger.

Så har du mulighed for at få besat ledige lærerpladser, som kan gavne og udvikle din virksomhed.