Samarbejd med
FGU Lolland-Falster

Når du samarbejder med FGU Lolland-Falster, så er du med til at give vores unge mennesker mod på mere, så de kan finde deres rette plads i samfundet. Du bidrager derfor til at løfte den ungeindsats, som er med til sikre at vores unge mennesker ikke er uden uddannelse eller arbejde. Det kommer os alle til gode.

FGU Lolland-Falster er en del af den kommunale ungeindsats i Lolland kommune og Guldborgsund kommune. Vi arbejder målrettet med unge mennesker, som har behov for faglig opkvalificering, et fællesskab eller nye kompetencer, så de kan finde deres plads i samfundet. Ved et individuelt tilrettelagt forløb, sikrer vi, at eleven bliver klar til at påbegynde og fastholde en uddannelse eller en ansættelse. Vi samarbejder derfor løbende med offentlige virksomheder og private erhverv.

Det er vigtigt, at et samarbejde med FGU Lolland Falster skaber værdi for vores elever, men også for din virksomhed. Vi har derfor altid en vejleder tilknyttet samarbejdet, som er til rådighed for begge parter, og som medvirker til at sikre, at samarbejdet forløber bedst muligt.

Vi kan præsentere følgende samarbejdsmuligheder:

Samarbejdsmuligheder

EGU Forløb

EGU er et studieforløb for de elever, som ønsker at komme i praktik i en offentlig eller privat virksomhed, hvor de kan lære gennem joberfaring, inden de fortsætter på en erhvervsuddannelse eller i beskæftigelse.

En EGU-elev er til rådighed 37 timer om ugen i praktikdelen, men modtager også almen undervisning på skolen en dag om ugen. Eleven undervises f.eks. i arbejdsmarkedslære og privatøkonomi.

Læs mere her.

ERHVERVSTRÆNING

En FGU-elev kan komme i erhvervstræning i offentlige og private virksomheder. Erhvervstræning er modsat et EGU-forløb en ulønnet praktik.

Praktikperioden er begrænset til fire uger pr. påbegyndt halvår og højst to uger ad gangen. 

Erhvervstræningen giver dig mulighed for at lære vores elev at kende inden et EGU-forløb eller anden aftale opstartes.

Læs mere her.

LÆRERPLADS

FGU Lolland-Falster har også elever, som efter en erhvervstræning eller et EGU-forløb ønsker at starte på en erhvervsuddannelse.

Vi samarbejder derfor også med offentlige virksomheder og private erhverv om etablering af lærepladser til vores elever.

Når lærerpladsen underskrives, så overgår eleven til de almindelige vilkår, som enhver anden elev.

Læs mere her.

Hvad indebærer et samarbejde?

Et samarbejde med FGU Lolland-Falster skal skabe værdi for alle parter.

Vi forventer derfor at eleven stilles overfor opgaver, som stemmer overens med vedkommendes kompetencer, og at virksomheden medvirker til at sikre, at den unge trives i sin nye hverdag.

Eleven er til rådighed for din virksomhed i 37 timer om ugen i hele praktikperioden eller til et samarbejde afsluttes. Et samarbejde med FGU Lolland-Falster er derfor den oplagte mulighed for på sigt at kunne erhverve en ny, kompetent og loyal medarbejder.

Hvorfor vælge en
FGU elev?

Vores elever har ofte haft det svært i sociale fællesskaber eller med traditionel læring. På FGU Lolland-Falster arbejder vi derfor målrettet på at udvikle vores elevers sociale og faglige kompetencer.

Det har vi stor succes med!
Vores elever udvikler sig derfor oftest til empatiske, åbensindede og fagligt dygtige medarbejdere (og borgere).

En tidligere FGU elev har derfor de bedste forudsætninger for at blive en kompetent og loyal medarbejder for din virksomhed i de næste mange år.

“Jeg var en sløv banan, men FGU Lolland-Falster fik mig i gang. Det er den bedste mulighed, jeg nogensinde har fået. Uddannelsen tog 3 år, og nu har jeg været ansat hos REFA i 9 år.”

– Christian
Tidligere elev

Samarbejd med FGU
Lolland-Falster

Så er du med til at gøre en forskel for unge mennesker i Guldborgsund kommune og i Lolland kommune.

Så har du løbende mulighed for at erhverve empatiske, loyale og fagligt dygtige medarbejdere til ledige stillinger.

Så har du mulgihed for at få besat ledige lærerpladser, som kan gavne og udvikle din virksomhed.

Få en uforpligtende snak

Tag en snak med FGU Lolland-Falster om et samarbejde på tlf. +45 5117 9901. Det er uforpligtende, og vi giver dig al den information, som du har behov for.