Samarbejde og
særlige forløb

Samarbejde og særlige forløb

Samarbejdet mellem FGU og KUI er et vigtigt omdrejningspunkt for at skabe gode forløb for de unge. FGU Lolland-Falster lægger vægt på et tæt samarbejde med KUI, både i forhold til det løbende samarbejde om den enkelte elev og i forhold til det strategiske samarbejde omkring målgruppen og udvikling af FGU-tilbuddet.  

Der er indgået samarbejdsaftaler mellem FGU Lolland Falster og KUI i Guldborgsund og Lolland Kommuner. Aftalerne omfatter bl.a. samarbejdet omkring indmeldelse og opstart, vejledningssamarbejde, opfølgning, specialpædagogisk støtte og praktik.  

Du kan i øvrigt læse FGU Lolland-Falsters vision for vejledningen her.

Praktikpladssamarbejde på EGU

FGU Lolland-Falster har indgået praktikpladssamarbejdsaftaler med både Lolland og Guldborgsund Kommuner. Praktikpladssamarbejdet indebærer, at FGU Lolland-Falster for begge kommuner varetager opgaven med at finde praktikpladser til EGU-elever. FGU Lolland-Falster varetager i forvejen opgaven med at planlægge og koordinere EGU-elevernes skoleforløb og praktikophold.  

Opgaven er forankret hos FGU Lolland-Falsters EGU-vejledere.

Pædagogisk leder
Ninette de la Motte
E-mail: nimo@fgu-lf.dk
Tlf. +45 5117 9906

EGU-vejleder  
Tina Schultz  
E-mail: tins@fgu-lf.dk  
Tlf. +45 5117 9921 

EGU-vejleder  
Mette Jørgensen  
E-mail: metj@fgu-lf.dk 
Tlf. +45 5117 9943 

Købsaftaler efter betalingsloven

Den forberedende grunduddannelse er omfattet af de eksisterende regler i betalingsloven. Når elever er omfattet af betalingsloven, har det den konsekvens, at tilskud som uddannelsesinstitutionen ville have fået fra ministeriet skal opkræves i kommunen. Betalingslovselever kan f.eks. være elever, der er fyldt 18 år, og som modtager uddannelseshjælp, revalideringsydelse, kontanthjælp, integrationsydelse eller anden offentlig ydelse. 

Ydelsesmodtagere, som kan omfattes af betalingsloven, fremgår her.

Hvis det aftales mellem kommunen og FGU, at eleven skal gå på FGU Lolland-Falster efter reglerne i betalingsloven, skal der derfor indgås en skriftlig købsaftale, hvorefter det fulde timetaxameter afregnes med kommunen.  

Nærmere information om betalingsloven, herunder om kommunernes og andre aktørers betaling for uddannelse, kan findes her.

IDV og specialtilrettelagte forløb

FGU Lolland-Falster har mulighed for at udvikle og tilbyde specialtilrettelagte uddannelsesforløb samt deltage i uddannelsesprojekter og samarbejder med private og offentlige virksomheder.  

Hvis du savner en sparrings- eller samarbejdspartner til udvikling af nye tilbud til den unge målgruppe uden job eller uddannelse, er du meget velkommen til at kontakte os.  

Kontakt venligst FGU Lolland-Falsters direktør eller pædagogiske leder for en drøftelse af muligheder og eventuel individuel prisberegning.

Direktør
Kathrine Hejlskov
E-mail: kahe@fgu-lf.dk 
Tlf. +45 5118 6651 

Pædagogisk leder
Ninette de la Motte
E-mail: nimo@fgu-lf.dk
Tlf. +45 5117 9906