Optagelse på
FGU Lolland-Falster

Om optagelse på FGU Lolland-Falster

Der er ingen optagelseskrav for elever på FGU Lolland-Falster, men eleven skal opfylde følgende for at være i målgruppen:  

 • Eleven skal være under 25 år gammel.
 • Eleven skal ikke være i gang med eller have afsluttet en ungdomsuddannelse. 
 • Eleven skal ikke være i arbejde.
 • Eleven skal have opfyldt undervisningspligten.
 • Eleven har fået lavet en målgruppevurdering af KUI-vejleder.
  Læs mere om målgruppevurderingen her.

Uddannelsesplan

KUI-vejlederen udarbejder sammen med eleven en uddannelsesplan, som sendes til FGU Lolland-Falster.

Uddannelsesplanen skal indeholde følgende:  

 • – Elevens fulde cpr.-nummer 
 • – Gyldig e-mail 
 • – Hvilken linje/værksted, eleven skal gå på 
 • – Opstartsdato og forventet slutdato 
 • – Klare definitioner af mål både personligt, fagligt og socialt 
 • – Elevens uddannelseshistorik og afgangsprøver 
 • – Kopi af elevens eksamensbeviser 
 • – Underskrifter fra vejledere, eleven selv og, hvis eleven er under 18 år, fra elevens forældre. 

Uddannelsesplanen sendes til FGU Lolland-Falster via sikker post (sikkerpost@fgu-lf.dk), hvorefter elevens kommende vejleder, afdeling og skolens administration orienteres. 

Opstartssamtale

Når FGU modtager uddannelsesplanen inviteres eleven til en opstartssamtale. Ved opstartssamtalen udarbejdes der en forløbsplan ud fra elevens uddannelsesplan. Forløbsplanen fastlægger det konkrete forløb på FGU, som vi løbende evaluerer i samarbejde med eleven.  

Ved opstartssamtalen taler vi også om eventuelle specielle behov eller hensyn, der skal tages, i forhold til elvens FGU-forløb herunder f.eks. ordblindhed. 

Rundvisning

Kontakt også gerne den lokale vejleder for at få en rundvisning på en af FGU Lolland-Falsters skoler. Du finder kontaktoplysninger her.