Studie- og ordensregler for
FGU Lolland-Falster

Studie-og ordensregler

Det skal være trygt for alle at være en del af FGU Lolland-Falster, hvorfor følgende regler er gældende for alle elever:

Opfør dig ordentligt

Vi er en mobbefri skole, hvorfor alle skal acceptere hinanden og behandle hinanden med respekt. Det gælder både, når vi mødes fysisk og digitalt.

Kom til tiden og deltag aktivt

Vi har brug for dig – hver dag. Vi har brug for dine hænder, din gejst, dine gode idéer og alt det andet, du bidrager med i fællesskabet. Kom og vær med. Giv besked, hvis du er syg.

Hold ud og hold fast

Tal med din underviser eller din vejleder, hvis der er noget, vi kan hjælpe dig med.

Rygning skal foregå uden for skolens område

Spørg en medarbejder, hvor du gerne må ryge, hvis du er i tvivl.

Alkohol og rusmidler er ikke tilladt i skoletiden

Hvis du har et problem, tager vi kontakt til misbrugscentret – det gælder også, hvis vi vurderer, at dit forbrug i fritiden er af en sådan størrelse eller karakter, at det påvirker din skolegang. Du kan godt gå på FGU Lolland-Falster, mens du er i behandling.

Overtrædelse af reglerne kan have konsekvenser for din skoleydelse og din fremtidige skolegang på FGU Lolland-Falster.