Sygdom og fravær 

Sygdom og fravær 

Hvordan skal du forholde dig, hvis du skulle blive ramt af sygdom eller er fraværende fra undervisningen. 

Mødepligt  

Alle har møde- og deltagelsespligt til alle aktiviteter herunder undervisning, valgfag, arrangementer og samlinger. 

Hvis du kommer for sent eller går før fra en aktivitet, bliver det registreret som fravær for minimum 30 minutter – også selvom du eksempelvis kun er gået 10 minutter før. 

Sygdom 

Hvis du bliver ramt af sygdom og er ude af stand til at møde op til undervisningen, så er det vigtigt, at du kontakter skolen og meddeler dette. 

Hvis ikke du kontakter skolen i forbindelse med sygefravær, så vil dette blive betragtet som ulovligt fravær, og du vil derfor blive trukket i skoleydelse. 

For at melde sig syg skal du ringe til din vejleder eller din kontaktlærer i tidsrummet: 07.50 – 08.00. 

Fravær 

Hvis du har fravær som elev på FGU Lolland-Falster, så kan det have betydning for den mængde skoleydelse, du modtager. Hos FGU Lolland-Falster skelner vi dog i mellem lovligt og ulovligt fravær. 

Hvad er ulovligt fravær? 

Hvis du udebliver fra undervisningen uden gyldig aftale med din kontaktlærer, bliver det betragtet som ulovligt fravær og vil resultere i, at man trækkes i skoleydelse. 

Kommer man for sent til undervisningen, så er dette også ulovligt fravær og vil resultere i, at man trækkes i skoleydelse. 

Hvad er lovligt fravær? 

Lægebesøg tæller som lovligt fravær, hvis man kan fremvise bevis for aftale – f.eks. SMS eller et aftalekort. 

Sygdom betragtes som lovligt fravær, hvis man sørger for at ringe til sin kontaktlærer i det aftalte tidsrum. 

Har du spørgsmål vedrørende sygdom eller fravær, så spørg din vejleder eller din kontaktlærer.