Nøgletal

Nøgletal for FGU Lolland-Falster

Aktivitet i årselever

Årselever på forløb2019*2020202120222023
AlmenGrunduddannelse – AGU4480514330
ProduktionsGrunduddannelse – PGU97295281185184
ErhvervsGrunduddannelse – EGU01356
Kombiforløb03532
Basis 22533070
Afsøgningsforløb00001
videreførte ordninger (KUU, EGU gl. ordning, produktionssskoleforløb) 146100
Årselever i alt, ekskl. Udslusning 177438372243225
Udslusning til fuldtidsbeskæftigelse eller uddannelse  60 70 11817681
Årselever i alt 237508489419305

*FGU uddannelsen startede pr. august 2019, dvs. 2019 omfatter 6 måneders aktivitet.

FGU-aktivitet i 2023

Elever fordelt på afdeling. Årselever i pct.

Aldersfordeling

Aldersfordeling af FGU-elever i april 2024. CPR-elever i pct.

Overgange fra FGU til uddannelse og beskæftigelse

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Statistikken viser overgange fra FGU til uddannelse og beskæftigelse.
Bemærk, at opgørelsen dækker afgange fra FGU fra august 2019 til og med august 2022 ved status efter 4 måneder.

Overgang fra FGU Lolland-Falster (andel)2019202020212022
Ungdomsuddannelse18%35%27%41%
Anden Uddannelse (SU)8%8%6%3%
Anden Uddannelse18%4%3%
I beskæftigelse5%10%12%
I begrænset beskæftigelse8%4%6%3%
Ledig26%26%23%19%
Uden for arbejdsmarkedet1%3%
Uoplyst18%18%24%19%
I alt100%100%100%100%

Find øvrige perioder og sorteringer for overgange på FGU-sektoren her.

Elevstatus efter 12 måneder påbegyndt FGU

Statistikken viser udviklingen over tid i andelen af elever på FGU, som er faldet fra, har gennemført eller fortsat er i gang med uddannelsen 12 måneder efter de startede. Det er muligt at se udvikling over tid på landsplan og på institutions- og afdelingsniveau.

Forløbsstatus (andel)2019202020212022
I gang47%42%35%38%
Pause5%3%1%
Fuldført30%35%40%38%
Afbrudt uden omvalg18%20%23%24%
I alt100%100%100%100%

Find øvrige sorteringer og perioder for forløbsstatus her.

Elevfravær

Find øvrige perioder og sorteringer for FGU Lolland-Falsters gennemsnitlige fravær her.