Dansklærer søges

FGU er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. FGU består af tre linjer – almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU) – samt Basis, der er et introduktionsforløb til undervisningen på FGU.

Vi har brug for en underviser, der kan varetage undervisning i dansk og føre elever, der forventes at afslutte undervisningen med prøver på G-E-D-niveau (svarende til 9. og 10. klasse), til prøve.

På FGU Lolland-Falster arbejder vi med at:

 • støtte eleverne i deres personlige, sociale og faglige udvikling
 • styrke elevernes selvstændighed
 • understøtte elevernes evne til at træde ind i inkluderende fællesskaber

Vi søger derfor en underviser, der

 • har relevant pædagogisk uddannelse – gerne en læreruddannelse
 • kan omsætte pædagogisk og didaktisk viden til helhedsorienteret undervisning, der bygger på den enkelte elevs potentiale
 • kan medtænke den almene undervisning i en praksisorienteret FGU-hverdag
 • er klar til at indgå i forpligtende læringsfællesskaber
 • har lyst til at udvikle fællesskaber, vores elever kan træde ind i

Du er:

 • en relationskompetent ressourceperson, der kan møde de unge med positive forventninger, tålmodighed og empati
 • fagligt kompetent og kan bidrage til udvikling og gennemførelse af undervisning med fokus på elevernes læring og trivsel
 • du trives i et miljø, der er båret af tydelige læringsmål, helhedsorienteret undervisning og praksisfællesskaber
 • i stand til både at se, høre og forstå eleverne
 • en holdspiller, som forstår, at kerneopgaven bedst løses i samarbejde

Vi tilbyder:

 • en spændende stilling i en ny skoleform i en organisation, der stadig er under opbygning
 • en personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job
 • en arbejdsplads med elevernes læring og trivsel i centrum, hvor vi drager omsorg for hinanden, og hvor vi har plads til vores forskelligheder
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling samt et godt arbejdsfællesskab med kolleger, som er stærkt engagerede i målgruppen
 • gode muligheder for pædagogisk og didaktisk indflydelse på skolens udvikling

Løn og ansættelsesvilkår:

Stillingen er på fuld tid med løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU), organisationsaftalen supplerer og/eller fraviger den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10.

Ansøgning og ansøgningsfrist:

Ansøgning og evt. bilag fremsendes senest onsdag den 31. maj 2023 klokken 12 via Jobindex. Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 13. juni 2023.

Læs mere eller søg stillingen her.

Nyhedsarkiv