Vision for vejledningen ved FGU
Lolland-Falster

Vejledningen på FGU Lolland Falster.

VISION.

Vejlederne har en ressourcefokuseret tilgang til vejledning og tager udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer og styrker og i oplevelser, hvor eleven tidligere har haft succes.

Vejlederne er tovholder på elevens FGU-forløb, har eleven i centrum og har fokus på elevens mål.

Vejlederne har høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen og er respekterede samarbejdspartnere internt og eksternt.

Vejledergruppen.

Vejledergruppen er et team, som har en fælles forståelse af vejlederopgaven.

Vejledergruppen udvikler løbende i fællesskab deres vejledningspraksis og råder over mange vejledningsværktøjer.

Vejledergruppen planlægger, gennemfører og evaluerer vejledningsaktiviteter.

Vejledergruppen hjælper og støtter hinanden i opgaveløsningen.

Vejlederne arbejder ud fra tydeligt beskrevne arbejdsgange og klart definerede procedurer både administrativt, undervisningsmæssigt og vejledningsfagligt.

Eleverne.

Vejlederne har fokus på elevernes trivsel og gennemførelse og arbejder på at forebygge fravær og fastholde eleverne i deres FGU-forløb.

Vejlederne arbejder på at udvikle elevernes valgkompetencer og på at bidrage til at skabe afklaring i forhold til uddannelses- og erhvervsvalg for eleverne.

Vejlederne har fokus på elevernes mål og bidrager til at bringe eleverne i uddannelse eller beskæftigelse.

Internt på FGU.

Vejlederne er kompetente samarbejdspartnere for kolleger på FGU. De betragtes som medspillere i arbejdet med eleverne og deres mål.

Vejlederne er synlige og tilgængelige og deltager i og bakker op om undervisningen og andre aktiviteter på FGU.

Eksterne samarbejdspartnere.

Vejlederne er kompetente samarbejdspartnere for eksterne samarbejdspartnere (KUI, andre ressourcepersoner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder mm).

Vejlederne repræsenterer FGU ved eksterne arrangementer med det formål at informere om FGUs tilbud.

Vejlederne tilrettelægger og deltager i arrangementer på FGU for kommende elever og øvrige samarbejdspartnere.